Privatlivspolitik vedrørende e-learningsforløb gennem www.sikkercyber.dk

Senest opdateret 07. januar 2021

1. Hvem behandler dine personoplysninger

IT-Universitetet (ITU) indsamler personoplysninger om dig, når du tilmelder dig et e-learningsforløb via www.sikkercyber.dk. Dermed er ITU dataansvarlig for dine personoplysninger.
ITU er et dansk universitet, der underviser og forsker i informationsteknologi. ITU er registreret i Danmark med CVR-nummer 29057753.
Vi kan kontaktes på tlf. +45 7218 5000, via e-mail på itu@itu.dk eller på adressen Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger i de følgende afsnit.

2. Informationer vi indsamler direkte fra dig

Vi indsamler fornavn og efternavn, e-mail, brugernavn, oplysninger om hvilken by og land du bor i. Oplysningerne indsamler vi direkte fra dig, når du udfylder tilmeldingsblanketten på www.sikkercyber.dk.

3. Formål og behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Deltagerregistrering på e-learningsforløb.
  • Oprettelse af login.
  • Dokumentation for antal deltagere og gennemført e-learningsforløb til Industriens Fond som finansierer e-learningsforløbene.
  • At sende dig en påmindelse om at gennemføre e-learningsforløbet.
  • At sende dig en mail med nyt materiale der relaterer sig til det e-learningsforløb du har deltaget i.
  • Udarbejdelse af statistik
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen § 6, stk. 1., litra b, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale om at deltage i vores kurser, hvor du er part i.

4. Sikkerhed

Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.
Ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der er passende, tages der navnlig hensyn til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

5. Opbevaringstid

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil vi har dokumenteret at du har gennemført kurset.

6. Deling af dine oplysninger

Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt. Ved tredjeparter forstås følgende:
  • Godkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser.


7. Dine rettigheder

Du har ret til at anmode os om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan på samme måde anmode os om at begrænse vores behandling, ligesom du kan gøre indsigelse over denne samt anmode os om at videresende oplysningerne til andre.
Alle anmodninger om ovenstående kan fremsættes skriftligt på e-mail til vores databeskyttelsesrådgiver via dpo@itu.dk.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere herom samt finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.